Skip to main content

Invordering dwangsom; last niet uitvoerbaar

9 juli 2021

In een uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1405) is – in een procedure over een invorderingsbesluit – een discussie aan de orde over de uitvoerbaarheid van de last. De last zag op een herplantplicht, en appellant betoogde aan de hand van onder meer een deskundigenrapport dat voldoen aan die last een groot risico zou opleveren op beschadiging van de gasleiding vanwege graafwerkzaamheden en (op termijn) wortelgroei. Liander had de vrees daarvoor in e-mails bevestigd. Er werd een kleinere aanplantmaat geadviseerd.

Hoewel de gedachte zou kunnen zijn dat deze argumenten hadden moeten worden aangevoerd tegen het dwangsombesluit zelf, overweegt de Afdeling (nogmaals: in de invorderingsprocedure dus) dat de last zoals deze is opgelegd, evident niet kan worden uitgevoerd. De Afdeling komt daarom tot de conclusie dat sprake is van een bijzonder omstandigheid die maakt dat het college van invordering had behoren af te zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique