Inrichtingsplan, toetsingskader omgevingsvergunning

5 november 2021

De uitspraak AbRvS 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2444 gaat over de vraag of een inrichtings- of inpassingsplan als toetsingskader voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen kan dienen. In de bestemmingsplanregels wordt verwezen naar een inrichtingsplan Landgoed Theede, waarmee het onderdeel kan zijn van het toetsingskader voor de omgevingsvergunning. Daarvoor is vereist dat het inrichtings- of inpassingsplan voldoende concreet en duidelijk is, zie AbRvS 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2331. In het inrichtingsplan Landgoed Theede is bepaald dat gebouwen overeenkomstig het inrichtingsplan moeten worden gebouwd.

De Afdeling volgt de rechtbank niet in het oordeel dat het inrichtingsplan voldoende concreet en duidelijk is. Daarbij is allereerst van belang dat de regels in het inrichtingsplan onder een paragraaf staan met de titel “Uitgangspunten bestemmingsregels”, onder hoofdstuk 5, getiteld “Uitgangspunten”. Daaruit blijkt dat deze bouwregels zijn bedoeld als uitgangspunten voor de planregels en niet als zelfstandig toetsingskader voor aanvragen. De uitgangspunten voor de maatvoering van de gebouwen staan in paragraaf 5.1 getiteld “Maatvoering gebouwen”. Daarbij wordt vermeld dat de maten in werkelijkheid wat kunnen afwijken door onder meer een nadere planuitwerking.

Daarnaast zijn de regels over het bouwen die worden besproken in het inrichtingsplan niet eenduidig en consistent. Delen van het inrichtingsplan bevatten verder beschrijvingen en geen concrete regels waaraan de aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden getoetst. De conclusie is dat het inrichtingsplan als geheel onvoldoende concreet en duidelijk is om te dienen als zelfstandig toetsingskader naast de regels in het bestemmingsplan, waarin de bebouwingseisen exact zijn weergegeven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.