Skip to main content

Hoe bepaal je het achtererfgebied?

In de uitspraak van 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3058, heeft de Afdeling te oordelen over de vraag of een schuur en een hobbykas in het achtererfgebied staan, en vergunningvrij zijn. Hoe stel je nu vast wat het achtererfgebied (zijnde het erf aan de achterkant van het hoofdgebouw) is? Over deze vraag heeft de Afdeling al wel vaker geoordeeld, maar in deze uitspraak zet de Afdeling het nog eens mooi kort op een rij:

Het achtererfgebied kan worden bepaald door vast te stellen wat de voorgevel van het hoofdgebouw is. Als er, zoals in dit geval, discussie ontstaat over de vraag welke gevel de voorgevel is, moet primair worden afgegaan op de ligging van de voorgevelrooilijn zoals die in het bestemmingsplan of de bouwverordening is aangegeven (zie de definitie in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor). Als dan nog twijfel bestaat, is de feitelijke situatie doorslaggevend voor de vraag waar zich de voorgevel bevindt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique