Skip to main content

Hardheidsclausule in strijd met Bro

10 december 2021

AbRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2755. Bij besluit van 18 juni 2020 heeft de raad van Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Sint-Michielsgestel” vastgesteld.

Planvoorschrift 6.3 luidt: “Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.”

Op grond van artikel 3.2.3 Bro kan de gemeenteraad, indien toepassing van het overeenkomstig artikel 3.2.2 Bro in het plan opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het plan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen. Volgens de Afdeling verdraagt planvoorschrift 6.3 zich niet met artikel 3.2.2 Bro omdat artikel 3.2.3 Bro er in tegenstelling tot planvoorschrift 6.3 van uitgaat dat voorafgaand aan de planvaststelling onderzoek wordt verricht naar en vervolgens bij de planvaststelling door de raad zelf wordt afgewogen of er in een specifiek geval aanleiding bestaat om persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen. De hardheidsclausule van planvoorschrift 6.3 is hier dus niet toegestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob