Skip to main content

Handhaving parkeernorm uit bestemmingsplan

29 augustus 2017
In de uitspraak van 19 april 2017, ECLI;NL:RVS:2017:1061, is een handhavingsverzoek van een Wijkvereniging aan de orde in verband met het gebruik als moskee van een gebouw. Het gebouw werd voorheen voor andere doeleinden gebruikt. Het gebruik als moskee past binnen de maatschappelijke bestemming die op het perceel rust. Toch meent de Wijkvereniging dat er sprake is van overtreding van het bestemmingsplan, en wel van de volgende in de planregels opgenomen parkeernorm: “Met betrekking tot het oprichten van bouwwerken op en/of het gebruik van in dit plan begrepen gronden en bouwwerken moet het parkeren op eigen terrein plaatsvinden.”

De rechtbank had het beroep van de Wijkvereniging ongegrond verklaard, omdat de parkeernorm in het bestemmingsplan niet meer is dan een instructienorm.

De Afdeling begrijpt de planregel aldus dat met betrekking tot het oprichten van bouwwerken en/of het gebruik van in dit plan begrepen gronden en bouwwerken dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Volgens de Afdeling heeft de rechtbank deze planregel (die volgens de Afdeling ook op functiewijzigingen van toepassing is) ten onrechte heeft aangemerkt als een bepaling die niet meer inhoudt dan een instructienorm. Dat neemt evenwel niet weg dat de enkele omstandigheid dat op eigen terrein onvoldoende parkeergelegenheid voorhanden is nog niet maakt dat de planregel reeds dan grondslag biedt voor handhavend optreden tegen het gebruik van het gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique