Skip to main content

Handhaving klimbos en definitie bestemmingsplan

De uitspraak van de AbRvS van 9 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:2833 gaat over een besluit waarbij is geweigerd handhavend op te treden tegen een klimbos. Het daartegen door verzoeker ingediende bezwaar is ongegrond verklaard, maar verzoeker krijgt bij de rechtbank alsnog gelijk. Het college van burgemeester en wethouders gaat daartegen in hoger beroep.

Één van de argumenten van het college is dat onduidelijk is waar het verzoek om handhaving op ziet. Er wordt alleen verzocht om handhavend op te treden tegen ‘het klimbos.’ De Afdeling interpreteert het verzoek als een verzoek om op te treden tegen de geluidsoverlast door het gebruik van ijzer en staal in de constructies van de tokkelbanen in het klimbos, in welk kader de Afdeling aansluit bij de definitie die Van Dale geeft van het begrip ‘tokkelbaan’.

Het bestemmingsplan definieert een klimbos in dit specifieke geval als ‘verschillende aangelegde routes door de kronen van de bomen via een parcours van touwen en hout’. De Afdeling gaat er van uit dat het verzoek ziet op overtreding van het bestemmingsplan, nu de planregel enkel het gebruik van touwen en hout toestaat.

Het college probeert daar nog tegenin te brengen dat gebruik moet worden gemaakt van metaal vanwege de veiligheid en dat de plandefinitie niet inhoudt dat geen andere materialen dan touwen en hout zouden mogen worden gebruikt. De Afdeling is het daar niet meer eens en oordeelt dat de rechtbank de bestemmingsplanregel – die op zichzelf duidelijk is – terecht niet ruimer heeft uitgelegd. De planregel moet omwille van rechtszekerheid letterlijk worden uitgelegd. Dat het gebruik van metaal uit het oogpunt van veiligheid noodzakelijk is, maakt niet dat het aanwenden van die materialen op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Het college dient alsnog handhavend op te treden tegen het klimbos.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique