Skip to main content

Grenzen van het geschil en opnieuw horen in bezwaar

12 februari 2021

In de uitspraak van de Afdeling van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:275) was een situatie aan de orde waarin het college van B&W in de beslissing op bezwaar tegen een invorderingsbeschikking had geoordeeld dat er sprake was van bijzondere omstandigheden die maken dat van invordering had moeten worden afgezien. Het college besloot evenwel desondanks tot invordering over te gaan vanwege een nieuwe overtreding die zich tijdens de bezwaarprocedure had voorgedaan. De Rechtbank oordeelt vervolgens ambtshalve dat de eerdere omstandigheden geen bijzondere omstandigheden opleveren. Daarin ging de Rechtbank te ver, aldus de Afdeling. Het geschil ging daar niet over, en dus handelde de Rechtbank in strijd met art. 8:69 Awb door er toch een oordeel over te geven.

Interessant in deze uitspraak is verder dat de Afdeling overweegt dat het college overtreder opnieuw in de gelegenheid had moeten stellen om te worden gehoord na de betreffende nieuwe overtreding in bezwaar. De Afdeling wijst daarbij op art. 7:9 Awb, en wijst erop dat het gaat om een feit of omstandigheid die het bestuursorgaan na het horen maar voor het nemen van een besluit op bezwaar bekend is geworden en die van aanmerkelijk belang kan zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique