Skip to main content

Geslaagd beroep vertrouwensbeginsel

AbRvS 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3867) is een voorbeeld van een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel in een handhavingszaak. Waar wij eerder in AbRvS 2 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3683) nog zagen dat belangen van derden ertoe kunnen leiden dat ondanks gerechtvaardigd gewekte verwachtingen toch kan worden gehandhaafd (zij het dat in deze zaak nog nader onderzoek werd verlangd naar eventuele compensatie), gaat het in deze uitspraak mis voor het bevoegd gezag.

In dit geval werd onder meer een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van de aanwezigheid van een bijenstal op het perceel van appellant. Deze beriep zich in dat kader echter op een brief van het bevoegd gezag waarbij werd aangegeven dat de bijenstal onder overgangsrecht viel en dat die daarom geen onderwerp van de aanschrijving is geweest. Dit standpunt was opgenomen in een (correctie op een) besluit op bezwaar in een eerdere handhavingszaak.

Enkele jaren later wordt dan toch gehandhaafd tegen de bijenstal, kennelijk omdat het bevoegd gezag het overgangsrecht anders is gaan uitleggen. De Afdeling overweegt echter dat de eerdere brief jegens appellant geldt als een ondubbelzinnige toezegging dat niet handhavend zou worden opgetreden tegen de bijenstal en dat appellant daaraan de rechtens te honoreren verwachting mocht ontlenen dat hij de bijenstal in stand kon laten.

Voor dit oordeel was wel van belang dat er geen handhavingsverzoek was en ook overigens geen belangen van derden waren die noopten tot handhavend optreden. Zou dat wel het geval geweest zijn, dan is het nog maar de vraag of deze zaak op dezelfde wijze was afgelopen. Belangen van derden zouden daar bijvoorbeeld aan in de weg kunnen staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique