Skip to main content

Gemeente maakt het te bont, dwangsom door Raad van State

De uitspraak van de AbRvS van 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:100 laat zien dat de Afdeling doorpakt nu de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam voor de aanpassing van een bestemmingsplan te veel tijd neemt. De Afdeling heeft de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam bij een tussenuitspraak van 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:150, opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak een daarin geconstateerd gebrek te herstellen. Vervolgens heeft de raad per brief van 14 juli 2016 aan de Afdeling laten weten dat de gemeenteraad heeft besloten om het gebrek te herstellen. Echter, bij vaststelling in de raad is het besluit geamendeerd, zodat op dat moment nog niet tot bekendmaking van het herstelbesluit kon worden overgegaan. Daarna heeft de gemeenteraad niets meer van zich laten horen. Ook niet nadat de Afdeling de raad heeft herinnerd aan het feit dat het herstelbesluit op de wettelijke voorgeschreven wijze bekend diende te worden gemaakt. De Afdeling stelt in de uitspraak van 18 januari vast dat het besluit niet op een juiste wijze bekend is gemaakt en draagt de gemeenteraad dat binnen een bepaalde termijn alsnog te doen. De Afdeling legt aan de raad, ten gunste van appellanten, een dwangsom op van € 500,00 met een maximum van € 50.000,00 voor iedere dag die de raad in gebreke blijft deze uitspraak na te leven.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike