Skip to main content

Geluidhinder evenement normaal ondernemersrisico

De tweede uitspraak AbRvS 11 mei 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:1250 gaat over een evenementenvergunning ex artikel 2:25 lid 1 APV, voor Proef Amersfoort op het plein “Hof” in de binnenstad van Amersfoort. Dit is een jaarlijks evenement dat 5 dagen duurt. Bij besluit van 28 april 2014 heeft de burgemeester de vergunning verleend voor het evenement, waarin is opgenomen dat een aggregaat mag worden geplaatst in de Windsteeg, op 7 meter afstand van de horeca-gelegenheid van appellante.

Volgens de Afdeling heeft de rechtbank terecht overwogen dat het inherent is aan de ligging van de horecagelegenheid, in de binnenstad van Amersfoort en in de nabijheid van het plein “Hof”, dat zij geconfronteerd kan worden met evenementen. Het aggregaat is alleen tussen 13.00 uur en 0.00 uur in werking. Het gedurende enkele dagen ’s middags en ’s avonds ervaren van geluidsoverlast als gevolg van het evenement behoort tot het normale ondernemersrisico. Terecht heeft de rechtbank overwogen dat als gevolg van het evenement overlast kan ontstaan, maar niet is gebleken van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefmilieu ter plaatse.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Janike