Skip to main content

Geen passieve risicoaanvaarding door foutieve plantoelichting

11 juni 2021

Op grond van de Omgevingsverordening Overijssel 2009 is het realiseren van een extra solitaire recreatiewoning niet langer toegestaan. De gemeente Kampen heeft in de plantoelichting bij het bestemmingsplan Recreatiegebied Ganzendiep expliciet vermeld dat de bepaling uit de Omgevingsverordening niet van toepassing is in het Ganzendiep.

In 2014 stelt de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast. Hiermee komt (alsnog) de mogelijkheid te vervallen om een tweede recreatiewoning te realiseren. Een eigenaar dient een planschadeverzoek in vanwege het vervallen van de bouwmogelijkheid. Het college stelt dat er sprake is van passieve risicoaanvaarding. Sinds de openbaarmaking van de Omgevingsverordening staat vast dat de bestaande bouwmogelijkheid komt te vervallen. Verder heeft verzoeker geen pogingen gedaan om de oude bestemming alsnog te realiseren.

Verzoeker verweert zich hiertegen onder verwijzing naar onder meer de toelichting bij het bestemmingsplan Recreatiegebied Ganzendiep. De AbRvS stelt verzoeker in het gelijk. Een redelijk denkend en handelend koper mocht uit de toelichting bij het bestemmingsplan Recreatiegebied Ganzendiep afleiden dat de Omgevingsverordening niet van toepassing was in het Ganzendiep. Dat deze onderdelen van de toelichting berusten op een fout van de gemeenteraad, kan niet aan de verzoeker worden tegengeworpen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke