Skip to main content

Geen eigenaar van de gronden, toch belanghebbende

31 januari 2020

AbRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:300. Bij besluit van 13 november 2018 heeft de raad van de gemeente Woudrichem het bestemmingsplan “Kom Woudrichem-Oudendijk Postweide 2017” vastgesteld. Het plan is een gedeeltelijke herziening van het door de raad op 5 november 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Kom Woudrichem – Oudendijk” ten behoeve van de wijk Postweide te Woudrichem.

Belanghebbenden A en B wonen aan de [locatie] in Woudrichem, grenzend aan de gronden waarvoor appellant een bouwtitel wenst te verkrijgen. De raad en belanghebbenden A en B betogen dat het beroep van appellant niet-ontvankelijk is, omdat hij niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij het bestreden besluit. Daartoe voeren zij aan dat appellant geen eigenaar is van de gronden waarop hij een woning wenst te bouwen en dat ook nog geen verkoop van deze gronden door de gemeente aan hem heeft plaatsgevonden. Aan appellant is slechts een mondelinge koopoptie op de gronden verleend.

Volgens de Afdeling kan appellant zijn belang niet ontlenen aan een eigendomsrecht of ander zakelijk recht op de in geschil zijnde gronden. Ook kan hij geen belang ontlenen aan de afstand van het plangebied tot zijn woning. Toch kan hij als belanghebbende worden aangemerkt bij het bestreden besluit. Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:187, volgt dat het hebben van een voorkeursrecht in combinatie met voldoende bijkomende omstandigheden ook grond kan opleveren voor het zijn van belanghebbende. Volgens de Afdeling is in dit geval sprake van meer omstandigheden dan enkel een mondelinge koopoptie. Er zijn besprekingen gevoerd tussen appellant en het gemeentebestuur, die hebben geleid tot het ontwerpplan waarin de door appellant gewenste woning was opgenomen. Daarbij is door het gemeentebestuur aan appellant een voorkeurspositie gegeven wat betreft het kopen van de bewuste gronden tegen een bepaalde prijs. Appellant moet dus worden aangemerkt als belanghebbende bij het bestreden besluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob