Skip to main content

Gebruik Anatomiegebouw Utrecht in overeenstemming met Beheersverordening; onderwijs en additionele horeca?

16 november 2020

Het Anatomiegebouw, een voormalig universiteitsgebouw in Utrecht, is volop in gebruik. Kennelijk ondervindt een omwonende (parkeer)overlast van dat gebruik en heeft hij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht verzocht om handhavend op te treden ten aanzien van (1) nascholing, congressen, symposia en (2) het gebruik als restaurant. De procedure over dit handhavingsverzoek is door de Raad van State beslecht in de uitspraak van 14 oktober jl. (ECLI:NL:RVS:2020:2438). Centrale vraag in die uitspraak is of de activiteiten passen binnen de geldende Beheersverordening.

Onderwijs?
De Beheersverordening staat het toe het Anatomiegebouw te gebruiken voor “voorzieningen inzake onderwijs”. De Afdeling overweegt dat onderwijs volgens het huidige tijdsbeeld in verschillende vormen kan plaatsvinden, zoals presentaties, lezingen en workshops en dat het gebruik ten aanzien waarvan om handhaving is verzocht zodoende in overeenstemming is met de toegestane onderwijsfunctie.

Additionele horeca?
Wat betreft het horecagebruik staat de Beheersverordening “additionele horeca” toe bij instellingen voor onderwijsdoeleinden. In dit geval heeft de eigenaar van het Anatomiegebouw verklaard dat het gebruik van het restaurant uitsluitend mogelijk is in combinatie met de in het gebouw genoten nascholing, trainingen en cursussen en beslaat het restaurant een (conform de Beheersverordening) ondergeschikt oppervlakte van het gebouw. Dan is de Afdeling snel klaar: de niet-onderbouwde stellingen van de omwonende dat er privé-etentjes en zes-gangen-diners plaatsvinden is onvoldoende om strijd met de Beheersverordening aan te nemen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique