Skip to main content

Gasloze woning. Stikstofuitstoot van kaarsen, olielampen, mensen en huisdieren

Blijkens planvoorschrift 3.3.2 van bestemmingsplan Oostdijkseweg 26 Goedereede wordt een bouwomgevingsvergunning slechts verleend als de gebouwen niet worden aangesloten op het gasnet. In beroep ontstaat discussie over de vraag of een passende beoordeling i.v.m. stikstof had moeten worden gemaakt.

Mocht de gemeenteraad zich voor de gebruiksfase van de gasloze woning baseren op de Instructie gegevensinvoer voor de AERIUS Calculator? Voorop staat dat de raad in een onderzoek naar de gevolgen van een bestemmingsplan moet uitgaan van reële en aannemelijke uitgangspunten, maar hoeven die uitgangspunten niet per se in het plan te worden geborgd. In dit geval is er naar het oordeel van de Afdeling voor NOx vanwege het gebruik van de in het plan voorziene gasloze woning terecht een emissiefactor van 0 gehanteerd. Dat is conform Instructie gegevensinvoer. De Afdeling vermeldt hier in haar overwegingen ook het genoemde planvoorschrift.

Moeten de uitstoot van kaarsen en olielampen (NOx) en mensen en (huis)dieren (NO3) meegenomen worden? In lijn met de Instructie gegevensinvoer is dat geen uitstoot die aan de bouw of het gebruik van een specifieke woning is toe te rekenen. AbRvS 18 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3845.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob