Skip to main content

Foute versie bplan op ruimtelijke plannen: wat nu?

De uitspraak van de AbRvS 9 december 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:3768 gaat over het bestemmingsplan “Reparatieplan [locatie 1]” van de gemeente Bloemendaal. De gemeenteraad heeft door een technische fout een onjuiste versie van de verbeelding op de website www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Ten tijde van de zitting is deze fout hersteld. Alleen, deze verbeelding heeft een andere IMRO-code en maakt daarom geen deel uit van het besluit van de raad van 19 februari 2015. De Afdeling maakt er weinig woorden aan vuil. Nu de onjuiste versie in het besluit van de raad is genoemd, maakt die onjuiste versie deel uit van het vaststellingsbesluit en wordt die versie beoordeeld. Niet onverwacht komt de Afdeling vervolgens tot de conclusie dat die planregeling niet in overeenstemming is met de bedoeling van de raad, de verbeelding daarom niet zorgvuldig is voorbereid en in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt vervolgens vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike