Skip to main content

Fout in bekendmaking in strijd met rechtszekerheid

In de uitspraak van de AbRvS van 1 april 2015, nr. 201308566/1/R1 gaat het mis met de bekendmaking van het vaststellingsbesluit. De digitale versie van het bestemmingsplan, zoals beschikbaar op het moment van het instellen van beroep op www.ruimtelijkeplannen.nl, is niet in overeenstemming met het vaststellingsbesluit en met de analoge versie van het plan. Wel is het juiste plan op de site van de gemeente geplaatst. Daarnaast staan in het vaststellingsbesluit de wijzigingen in de planregels opgenomen, zodat daaruit kan worden opgemaakt hoe het vastgestelde bestemmingsplan zou moeten luiden.

De Afdeling stelt vast dat in dit geval de juiste versie van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar is gesteld, maar dat dit feit niet is gepubliceerd. Ook is geen mededeling gedaan aan de indieners van de zienswijzen. Dit volgens de Afdeling rechtsonzeker en bovendien kan niet worden uitgesloten dat derden hierdoor in hun belangen zijn geschaad. Daarom, anders dan in de uitspraak van AbRvS 24 juli 2013, nr. 201201494/1/R4, is het vaststellingsbesluit in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en krijgt de gemeenteraad de gelegenheid het vaststellingsbesluit via de bestuurlijke lus te repareren.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.