Elektronische kennisgeving (ontwerp) vergunning en ontvankelijkheid

De uitspraak van de Afdeling van 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421, gaat over kennisgevingen, enkel via de elektronische weg. De uitspraak maakt nog eens duidelijk dat de burger een vergaande onderzoeksplicht heeft om de kennisgevingen van de voor hem relevante besluiten op te volgen. Die plicht geldt ook als de bekendmaking is opgenomen in een elektronische spaghetti van sites waarop publicatie kan plaatsvinden.

Stichting Landgoed Steenbergen heeft de kennisgeving van zowel de ontwerp als het besluit tot het verlenen van een Nbw-vergunning verleend voor het uitbreiden van de activiteiten van de vereniging Motorsportvereniging Noord-Oost Veluwe gemist. De Stichting betoogt dat zowel het achterwege blijven van een zienswijze als het te laat indienen van een beroepschrift verschoonbaar is omdat het (ontwerp) besluit niet op geschikte wijze bekend is gemaakt, terwijl artikel 3:12 Awb dit wel vereist.

De Afdeling begint met een verwijzing naar de uitspraak van 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676, waarin is bepaald dat een kennisgeving via het internet een geschikte wijze van kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, eerste lid, van de Awb kan zijn, indien daarvoor een verordening is vastgesteld waarin deze wijze van bekendmaking is toegestaan. Een dergelijke verordening is er. De Stichting betoogt dat deze jurisprudentie zou moeten worden heroverwogen omdat de elektronische bekendmaking via de provinciale website geen geschikte wijze van bekend maken is, gelet op de actievere opstelling die daarvoor van burgers noodzakelijk is en dat voor sommigen het raadplegen van het internet onmogelijk kan zijn. Ook stelt de Stichting dat de jurisprudentie in strijd is met artikel 6 van het EVRM. De Afdeling wijst beide argumenten af met een verwijzing naar de wetsgeschiedenis, waarin de wetgever uitdrukkelijk voor deze wijze van bekendmaking heeft gekozen en  de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waaruit volgt dat in art. 6 EVRM geen absoluut recht op toegang tot de rechter is opgenomen.  (onder meer het arrest van 28 mei 1985, ECLI:CE:ECHR:1985:0528JUD000822578).

De Stichting voert vervolgens aan dat de elektronische kennisgeving op incorrecte wijze is verlopen. De Stichting heeft daartoe aangevoerd dat het college er ondanks herhaalde verzoeken niet in is geslaagd aan te tonen dat een bekendmaking op de provinciale website daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De uitdraai van een archiefwebsite die het college heeft overgelegd is daarvoor volgens de Stichting niet voldoende, maar de Afdeling meent van wel. Het beroep van de Stichting is niet ontvankelijk.

De burger is gewaarschuwd… als men weet dat een bestuursorgaan werkt aan een besluit waartegen de burger wil opkomen, dan ligt bij de burger de plicht om uit te zoeken wanneer het besluit wordt verleend. De plicht gaat ver, het bijhouden van bekendmakingen in krantjes en of de meest voor de hand liggende websites (zoals overheid.nl) is daarvoor onvoldoende! De burger doet er goed aan om per bestuursorgaan na te gaan welke site worden gebruikt voor bekendmaking van besluiten én af en toe ouderwets telefonisch contact op te nemen met het bestuursorgaan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.