Skip to main content

Door wijziging functie bijgebouw, geen onderdeel hoofdgebouw

5 maart 2021

In de uitspraak van de AbRvS van 3 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:451 speelt de vraag of een hoofdgebouw wordt vergroot door het toevoegen van hoofdfuncties van een woning: 3 slaapvertrekken, een douche en wasruimte, in de garage. Op grond van de planregels mag de inhoud van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 600 m3. Door het bij de woning betrekken van de aanbouw wordt de inhoud van het hoofdgebouw volgens het college groter dan 600 m3. Het begrip hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk zijn in de planregels op dezelfde wijze als in art. 1 Bijlage II Bor gedefinieerd.

De Afdeling is echter van mening dat door de functiewijziging de garage geen onderdeel wordt van het hoofdgebouw. Die verandering is, gelet op de definities van hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk in de planregels, op zichzelf onvoldoende om te kunnen oordelen dat de aanbouw onderdeel wordt van het hoofdgebouw. De verbouwing van de aanbouw leidt er niet toe dat de aanbouw andere afmetingen krijgt. Net als in de oude situatie, blijven de woning en de aanbouw in ieder geval wat hun afmetingen betreft duidelijk van elkaar te onderscheiden. Reeds vanwege de grotere afmetingen van de woning, blijft de woning het hoofdgebouw in de zin van de planregels: het gebouw dat op het perceel door aard, functie, constructie óf afmetingen, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

En omdat de verbouwing van de aanbouw niet leidt tot een vergroting van het hoofdgebouw op het perceel, is het bouwplan niet in strijd met de planregels.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike