Skip to main content

Covid 19/corona: Actualiteiten

10 april 2020

Vanwege de Corona-maatregelen worden er tot en met 28 april a.s. in principe geen zittingen gehouden. In onze flits van vorige week signaleerden we een uitspraak over een wrakingsverzoek dat was ingediend naar aanleiding van het volstaan met telehoren. Ook deze week kwam er een uitspraak voorbij waarin de werkwijze van de Afdeling vanwege de Corona-maatregelen zichtbaar is. Het gaat om de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 6 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:985). De zaak betreft het verzoek om schorsing van een dwangsombesluit. Er was over dit verzoek een zitting gepland op 26 maart 2020. Die zitting ging dus niet door. De Voorzieningenrechter heeft daarop schriftelijke vragen aan partijen gesteld en achtte zich op basis daarvan voldoende voorgelegd. Het verzoek werd vervolgens zonder zitting afgedaan. Het is dus goed om je in deze tijd te realiseren dat het niet verstandig is om nog belangrijke argumenten achter de hand te houden voor op de zitting.

Actueel is verder dat de Tijdelijke wet digitale besluitvorming voor gemeenten en provincies, die op 1 april 2020 al door de Tweede Kamer was aangenomen, deze week (op 7 april 2020) ook door de Eerste Kamer is aangenomen. Met deze wet wordt digitale besluitvorming, tijdelijk (tot 1 september 2020) mogelijk. Deze mogelijkheid is er zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. De wet is op 9 april 2020 gepubliceerd (Staatsblad 2020/113) en direct in werking getreden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique