Skip to main content

Covid 19/Corona: Aanvullende procesregeling Afdeling bestuursrechtspraak

10 april 2020

Per vandaag, 10 april, kent de AbRvS een “aanvullende procesregeling Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met COVID-19-maatregelen”. Zij geldt tot 1 september 2020, met mogelijkheid van verlenging.

Inlichtingencomparities en zittingen kunnen voortaan telefonisch of via beeldverbinding. De griffier neemt in het voorkomende geval eerst contact met partijen op. Pleitnota’s (zonder bijlagen!) mogen twee dagen van tevoren worden gemaild. Fysieke zittingen blijven mogelijk, maar dan zonder publiek en eventueel met maximaal drie journalisten.
Zie verder https://www.raadvanstate.nl/publicaties/regelingen/aanvullende-procesregeling/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob