Skip to main content

Coronacrisis en behoefte aan appartementen. Tekort aan parkeerplekken en relativiteit

20 november 2020

AbRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2777. De gemeenteraad van Terneuzen stelt het bestemmingsplan “Terneuzen Centrum, Beurtvaartkade” vast. Dat maakt de realisatie van een woontoren gecombineerd met een hotel met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Deze functies kunnen worden gecombineerd in een hoofdvolume van drie bouwlagen, met een hoogte van 12,5 meter, met daarop een toren die reikt tot 77 meter.

Appellant en anderen wonen in appartementencomplex “De Sluiswachter” aan de Beneluxweg in Terneuzen, in de directe nabijheid van het plangebied, en zijn tegen het bestemmingsplan, vanwege verlies aan bezonning, windhinder en parkeerhinder. Volgens hen is er ook geen behoefte aan de appartementen; onduidelijk is welke invloed de coronacrisis heeft op de vraag naar de woningen.

Vanuit de bestuursrechtelijke doctrine niet verwonderlijk, maar toch het vermelden waard: de coronacrisis dateert van na de vaststelling van het bestemmingsplan. Bij de toetsing daarvan kan de Afdeling – vanwege de bekende ex-tunc-toetsing – de coronacrisis niet betrekken.

Appellant is weliswaar belanghebbende. Echter, tussen zijn woning en de aan de Beurtvaartkade voorziene parkeerplaatsen ligt een kanaal. Daarom is zeer onwaarschijnlijk dat appellant en anderen nadelige gevolgen kunnen ondervinden van het door hen gestelde tekort aan parkeerplaatsen. Hun beroepsgronden dienaangaande stuiten in dit geval daarom af op de relativiteitseis van artikel 8:69a Awb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob