Skip to main content

Conserverend bestemmingsplan, nieuwe ontwikkeling meenemen of niet? Onderzoeksplicht raad

In de uitspraak van 18 juni 2014, nr. 201306282/1/R2 heeft de Afdeling zich uitgesproken over de vraag of in een conserverend bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost van de gemeente Apeldoorn, een nieuwe ontwikkeling moet worden opgenomen. De raad is van mening dat dit niet het geval is omdat appellante nog onvoldoende had aangetoond dat die bestemmingen uit milieuhygienisch oogpunt toelaatbaar is. De Afdeling overweegt dat dat de raad in het kader van een zorgvuldige besluitvorming in dit geval niet zonder nader onderzoek het bestemmingsplan had mogen vaststellen. Hiertoe overweegt de Afdeling dat de vaststelling van het bestemmingsplan in dit geval een ambtshalve genomen besluit betreft, zodat de verplichting tot het verrichten van het benodigde onderzoek naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkelingen in het plangebied ingevolge artikel 3:2 van de Awb primair op het gemeentebestuur rust. Dat de door Woonbedrijf Ieder1 gewenste gebruiksmogelijkheden geen bestaand gebruik betreffen en feitelijk een nieuwe ontwikkeling ter plaatse van de Nettenfabriek zouden inhouden, doet hieraan niet af.