Skip to main content

Concreet zicht op legalisatie

Naar vaste rechtspraak is een bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhavend optreden kan worden afgezien het concreet zicht op legalisatie. Indien een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd bestaat er naar vaste rechtspraak een concreet zicht op legalisatie. Indien echter op voorhand duidelijk is dat het ontwerpplan niet zal worden vastgesteld en dus het ontwerpplan geen rechtskracht zal krijgen, ontbreekt een concreet zicht op legalisatie. In de uitspraak van de AbRvS van 23 juli 2014, nr. 20130146/1/A1 is het feit dat het besluit tot vaststelling van een bestemming mogelijk wordt vernietigd onvoldoende om aan te nemen dat geen concreet zicht op legalisatie bestaat.