Skip to main content

Conclusie Wattel over herstelsancties

13 maart 2020

Op 11 maart 2020 heeft staatsraad advocaat-generaal Wattel een conclusie uitgebracht over herstelsancties (ECLI:NL:RVS:2020:738). In de conclusie valt samengevat onder meer te lezen dat Wattel meent dat herstelsancties effectief en evenredig moeten zijn. De heroverweging van besluiten om al dan niet zulke sancties op te leggen moet daarom tot effectieve en evenredige sancties leiden. Het gaat erom dat de te handhaven norm daadwerkelijk wordt toegepast.

Daarom zijn het doel en de strekking van die norm bepalend voor de vraag welke feiten, welke omstandigheden en welk beleid als relevant in de heroverweging moeten worden betrokken. Dat betekent doorgaans dat het bestuursorgaan ‘zowel het toen als het nu als alles eromheen en tussenin moet meewegen’. Wattel gaat daarnaast in op andere vraagpunten, zoals het opleggen van een sanctie om herhaling van een overtreding te voorkomen.

Het wachten is nu op de uitspraak van de AbRvS in de zaak waarin de conclusie ie gevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique