Skip to main content

C&H wet, niet alleen toename is relevant

De uitspraak van AbRvS 2 maart 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:555 is geselecteerd vanwege de overwegingen over de Crisis- en herstelwet. De uitspraak ziet op een bestemmingsplan voor het gebied Harnaschpolder in het noordwesten van Delft. Dit gebied was in het verleden grotendeels in gebruik als kassengebied en wordt nu getransformeerd tot woongebied van ruim 1000 woningen.

De vraag komt aan de orde of de raad terecht van mening is dat de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) op het plan van toepassing is. Appellanten zijn van mening van niet omdat het bestemmingsplan een conserverend karakter heeft. De raad is van mening dat het voorgaande bestemmingsplan ook voorzag in woningbouwmogelijkheden, maar dat een deel hiervan nog niet is gerealiseerd. Ook wordt in het nieuwe plan voorzien in ruimere bouwmogelijkheden dan in het voorgaande plan. De woningen waarin dit plan voorziet konden onder het voorgaande plan niet worden gebouwd, aldus de raad. De Afdeling deelt de mening van de raad. Dat het voorgaande plan reeds voorzag in woningbouwmogelijkheden, vindt de Afdeling niet van belang. Niet in geschil is immers dat een deel hiervan nog niet is gebouwd, en bovendien voorziet dit plan in ruimere bouwmogelijkheden dan het voorgaande plan. Ook wordt woningbouw mogelijk gemaakt waar het voorgaande plan niet in voorzag.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike