Skip to main content

Bouwwerk in zin van Wabo?

Afgelopen woensdag heeft de Afdeling weer eens twee uitspraken gedaan die gaan over de vraag of sprake is van een bouwwerk in de zin van de Wabo. Zoals bekend, sluit de Afdeling hierbij aan bij de definitie uit de modelbouwverordening.

Eén van beide uitspraken (ECLI:NL:RVS:2017:1497) betreft een terras. Het gaat om een terras waarvoor een zandbed van niet gestabiliseerd straatzand is aangebracht. Dit zandbed wordt omgeven door een muur van een uitbouw, een gefundeerd en gemetseld tuinmuurtje en keerwanden van gestapelde en verlijmde blokken. De muren en keerwanden zijn niet constructief met elkaar verbonden. Op de keerwanden en het zandbed zijn terrastegels gelegd. Deze zijn niet met elkaar, met het zandbed of met de uitbouw en de tuinmuur verbonden. Volgens de Afdeling kan een dergelijk terras niet worden aangemerkt als een constructie als in de modelbouwverordening bedoeld. Dat de buitenste rij tegels van het terras met lijm is verbonden aan de keerwanden, leidt niet tot een ander oordeel, nu het terras ook zou standhouden zonder keerwanden en tuinmuur.

In de andere uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:1487) draait het om de vraag of terecht een bouwstop is opgelegd vanwege heiwerkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van een erfverharding bij sleufsilo’s. Deze heiwerkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van ongeveer 50 heipalen onder de voorziene erfverharding bij de sleufsilo’s met een onderlinge afstand van ongeveer 3 m. De heipalen zouden met een ijzeren net aan elkaar worden verbonden. De Afdeling verwijst naar een uitspraak van 19 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1099) waarin is geoordeeld dat een dergelijke heipalenfundering geen bouwwerk is, nu deze niet los van de erfverharding kan worden gezien. Nu een erfverharding geen bouwwerk is, is ook de daarvan deel uitmakende heipalenfundering geen bouwwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique