Skip to main content

Bouwen voor een doelgroep

14 januari 2022

De uitspraak van 29 december 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:3001)  over het bestemmingsplan ‘Het Bos, Meerkerk’ van de gemeente Vijfheerenlanden is het signaleren waard, omdat de ABRvS daarin nog eens haar vaste rechtspraak herhaalt dat een bestemmingsplan niet mag voorzien in een regeling, waarbij te bouwen woningen alleen bewoond mogen worden door een bepaalde doelgroep.

Als de raad een bestemmingsplan vaststelt, zoals in dit geval, ten behoeve van de bouw van seniorenwoningen, mag het plan dus geen verbod bevatten op het gebruik van woningen door personen buiten deze doelgroep. Dat zou namelijk leiden tot een niet-ruimtelijk relevant onderscheid. De uitspraak maakt ook duidelijk dat dit als gevolg heeft dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat anderen dan senioren de woningen zullen gaan bewonen. Voor de parkeerbehoefte kan dit relevant zijn. Maar dat was in dit geval geen probleem, omdat het plan in meer parkeerplaatsen voorzag dan waaraan, uitgaande van alleen senioren als bewoners, behoefte zou zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan