Skip to main content

Boetebedragen niet uitsluitend in beleidsregels

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van dit jaar (ECLI:NL:RVS:2018:1950) oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2786) opnieuw dat er geen grondslag is voor boeteoplegging als het boetebedrag uitsluitend voortvloeit uit beleidsregels en niet is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift.

In deze uitspraken overweegt de Afdeling dit in het bijzonder ten aanzien van overtredingen van de Huisvestingswet 2014. Daarin is (in artikel 35, derde lid) letterlijk opgenomen dat het boetebedrag uitsluitend in de huisvestingsverordening (dus bij wettelijk voorschrift, en dus niet in beleidsregels) kan worden geregeld. Overigens is dit in overeenstemming met artikel 5:46, eerste lid, Awb: de hoogte van de boete kan uitsluitend in een wettelijk voorschrift worden bepaald.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique