Bijzondere omstandigheden staan aan handhaving in de weg

4 december 2020

Maar heel zelden komt er een uitspraak voorbij waarin de Afdeling tot het oordeel komt dat vanwege bijzondere omstandigheden van handhaving moet worden afgezien. De uitspraak van 2 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2868) is hiervan een voorbeeld. Het college van B&W van de gemeente Eersel heeft een last onder dwangsom opgelegd in verband met (onder meer) een in strijd met het bestemmingsplan aanwezig verhard pad. Het pad wordt gebruikt door de dochter van de eigenaar. Zij heeft ernstig lichamelijk letsel opgelopen door een ongeluk en gebruikt het pad om met hulp van een rollator te kunnen blijven bewegen. Het pad is daar door de ligging en wijze van uitvoering geschikt voor en een alternatief is er eigenlijk niet.

Volgens de Afdeling is er aldus een medische noodzaak bij het behoud van het pad. Verder heeft het gebruik van het pad weinig tot zelfs geen invloed op de omgeving. Bovendien heeft het handhavingsverzoek van de buren betrekking op de oprichting van een mini-camping en niet specifiek op het gebruik van dit pad door de dochter. Al met al is er volgens de Afdeling sprake van bijzondere omstandigheden die maken dat het college in redelijkheid niet tot handhaving had kunnen besluiten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.