Skip to main content

Bijzondere omstandigheden; niet handhaven

De uitspraak van de AbRvS van 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:559, gaat over een besluit van B&W van Amersfoort om handhavend op te treden tegen een deel van een hekwerk rondom het ‘Russisch Paleisje’, een beeldbepalend pand volgens een bijzonder ontwerp van architect P. Blom. Het besluit was onder andere gebaseerd op art. 2.10A van de APV, op grond waarvan het verboden is om een openbare plaats zonder vergunning anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie.

Dat deze bepaling wordt overtreden, staat niet ter discussie. De Afdeling komt tot de slotsom dat het college toch had moeten afzien van handhavend optreden, dit in verband met bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden bestaan eruit dat het hekwerk al ongeveer 30 jaar duidelijk zichtbaar aanwezig is. Er wordt geen hinder van ondervonden. De gemeente is nauw betrokken geweest bij het architectonisch ontwerp van het Russisch Paleisje, inclusief het hekwerk. Het hek kan bovendien niet los worden gezien van het beeldbepalende pand dat internationaal bekend is als bijzonder ontwerp van architect
P. Blom.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique