Skip to main content

Bestemmingsplan verbiedt niet het ‘laten gebruiken’

Het college van B&W van Beverwijk heeft een handhavingsbesluit genomen in verband met het in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met een in 1985 verleende omgevingsvergunning gebruiken van een bijgebouw voor woondoeleinden. Het betreffende bijgebouw was in 1985 vergund als garage/berging en mocht dus op basis van die vergunning, en ook op basis van het bestemmingsplan, niet worden gebruikt als woning. Het college schreef de eigenaar/verhuurder van het perceel aan om aan deze overtreding een einde te maken.

De eigenaar/verhuurder voerde aan dat hij geen overtreding begaat. Het gebruik is al lang geleden aangevangen, op een moment dat het toen geldende bestemmingsplan (uit 1979) alleen het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan verbood, en niet het laten gebruiken. Omdat het gebruik al sinds die tijd bestaat, meende hij dat hij zich als eigenaar/verhuurder kon beroepen op het gebruiksovergangsrecht. In de uitspraak van 8 juni 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1582 en 1617) volgt de Afdeling de eigenaar/verhuurder in dit standpunt en komt dus tot de conclusie dat het gebruik (in ieder geval voor de eigenaar/gebruiker) onder het overgangsrecht valt. In zoverre had de last niet aan hem kunnen worden opgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique