Bestemmingsplan niet tijdig hersteld: dwangsom

In de uitspraak van AbRvS 2 maart 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:548 wordt nog eens bevestigd dat de gemeente dwangsommen kan verbeuren als niet tijdig een herstelbesluit na een tussenuitspraak wordt genomen. Op 20 mei 2015 heeft de Afdeling een bestemmingsplan, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard, vernietigd. De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan te nemen. Deze termijn is overschreden. Appellanten hebben de gemeenteraad in gebreke gesteld en gevraagd alsnog binnen twee weken een besluit te nemen. Vervolgens hebben zij na het verstrijken van die termijn beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Zij vragen de Afdeling om de gemeenteraad alsnog een termijn op te leggen waarbinnen zij het opgedragen besluit moeten nemen en aan de uitspraak een dwangsom te verbinden voor iedere dag dat de raad in gebreke blijft de uitspraak na te leven. De Afdeling wijst dit verzoek toe en overweegt dat het de raad weliswaar vrijstaat om in een nieuw vast te stellen plan meer te regelen dan door de Afdeling is opgedragen, doch dat dit niet ten nadele mag komen van degene, met het oog op wiens belang de Afdeling juist een termijn voor het vaststellen van een nieuw plan heeft gesteld. De hoogte van de dwangsom blijft overigens beperkt tot € 50,00 per dag met een maximum van € 7.500,00.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.