Skip to main content

Bestemmingsplan Feyenoord City niet uitvoerbaar

AbRvS 26 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3090. De raad van de gemeente Rotterdam heeft het bestemmingsplan “Feyenoord City” vastgesteld.  Het bestemmingsplan maakt een grote gebiedsontwikkeling rond sport, vrije tijd en wonen in Rotterdam-Zuid mogelijk. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling vormt de bouw van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas voor de voetbalclub Feyenoord (hierna: BVO Feyenoord) en de herontwikkeling van de locatie van het huidige stadion De Kuip.

Verschillende appellanten betogen dat onzekerheid bestaat over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, zodat de raad dit plan niet had mogen vaststellen.

De Afdeling stelt vast dat de raad het besluit tot vaststelling van het plan heeft genomen op een moment dat er nog € 50.000.000 aan externe financiering nodig was om het stadion te kunnen realiseren. Tevens wordt vastgesteld dat de raad in het Position Paper voorwaarden heeft gesteld aan de financiële deelname aan het stadionproject door de gemeente. Ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan was nog niet duidelijk of werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. Verder bestond op het moment van de vaststelling van het plan naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende zekerheid over het commitment van de enige voetbalclub die als beoogde (hoofd)gebruiker van het stadion werd aangemerkt: BVO Feyenoord. De raad had er, naar het oordeel van de Afdeling, op dat moment niet zonder meer van mogen uitgaan dat geen gerede twijfel bestond over de financiële uitvoerbaarheid van het nieuwe stadionplan.

Tot slot ziet de Afdeling ook geen aanleiding om de onderdelen van het bestemmingsplan die woningbouw mogelijk maken, in stand te laten omdat niet is onderzocht wat daar de milieueffecten zullen zijn als het nieuwe stadion er niet komt en de bestaande activiteiten in het gebied worden voortgezet.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Rob