Skip to main content

Bestemmingsplan en verkeersveiligheid

Misschien casuïstisch maar toch een korte vermelding waard: AbRvS 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3395 (bestemmingsplan Den Dries, Ledeacker, gemeenteraad Land van Cuijk). Appellanten menen dat in de beoogde situatie het autoverkeer bij een driekhoekig pleintje geen overzicht zal hebben over spelende kinderen vanwege de hoge erfafscheidingen die planvoorschrift 6.2.3 mogelijk maakt. In een verkeerskundig rapport werd ook al aanbevolen de hoogte aan te passen. De gemeenteraad had dus onderzoek moeten doen. Les: let bij het vaststellen van bestemmingsplannen ook op het aspect verkeersveiligheid.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Rob