Bestemmingsplan en 2 meter grens art. 5:50 BW

2 juli 2021

De gemeente Oostzaan heeft het bestemmingsplan “Locatie Radio 9” vastgesteld waarin 17 woningen mogelijk zijn gemaakt. Het plangebied grenst aan bestaande bebouwing. Bewoners vrezen voor aantasten van hun privacy omdat bouwwerken binnen 2 meter van de erfgrens zijn toegelaten. In de uitspraak van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1373 wordt deze beroepsgrond op een bijzondere wijze beoordeeld.

De Afdeling start de overwegingen over deze beroepsgrond met een verwijzing naar vaste jurisprudentie. Een privaatrechtelijke belemmering staat aan de vaststelling en de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan slechts in de weg indien deze een evident karakter heeft. De burgerlijke rechter is immers de eerst aangewezene om de vraag te beantwoorden of een privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan de uitvoering van een activiteit.

Maar, gelet op de planregels mogen bijgebouwen, waaronder aan- en uitbouwen en overkappingen, ook buiten het bouwvlak worden opgericht. Om die reden is niet uitgesloten dat onder de werking van het plan binnen 2 m van de erfgrens van een muuropening wordt gerealiseerd die uitzicht geeft op een ander erf. Naar het oordeel van de Afdeling had het op de weg van de raad gelegen hiernaar nader onderzoek te doen en is het besluit niet zorgvuldig tot stand gekomen. Een bijzonder oordeel omdat de evidentie van de overtreding van de norm uit art. 5:50 BW niet vast staat: onduidelijk is of er überhaupt ramen komen en of deze te openen en doorzichtig zijn.

Omdat de raad zich bereid heeft verklaard aan de beroepsgrond tegemoet te komen, en gelet op feit dat belangen van derden hierdoor niet worden geschaad, voorziet de Afdeling zelf in de zaak en past de plangrens op de verbeelding aan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.