Skip to main content

Bestemmingsplan als vorm van vergoeding van planschade?

AbRvS 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3624 (bestemmingsplan “Centrum-Chaam 2020”, Alphen-Chaam). Een plan uit 2005 stond twee supermarkten toe, in een plan uit 2016 verdween de aanduiding “supermarkt”. B&W Alphen-Chaam kennen een verzoek om vergoeding van planschade toe; de planschade zal in natura worden gecompenseerd, namelijk met een bestemmingsplan waarin het oude planologische regime uit 2005 zal worden teruggebracht. In de toelichting van het vervolgens vastgestelde bestemmingsplan “Centrum-Chaam 2020” valt te lezen dat de aanleiding voor dit plan de bedoelde tegemoetkoming in de planschade is.
Gaat dit goed? Nee. De gemeenteraad heeft naast het financiële motief weliswaar een ruimtelijk motief ingebracht, namelijk het optimaliseren van het supermarktaanbod. Helaas ontbreekt een onderbouwing van de behoefte. De kwalitatieve behoefte is gebaseerd op aannames en onvoldoende concreet. Uit een rapport blijkt dat de twee supermarkten genoegen zouden moeten nemen met een omzet die 31% lager ligt dan gemiddeld. Kortom, het plan wordt wegens strijd met het motiveringsbeginsel vernietigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob