Skip to main content

Bestaand parkeerprobleem oplossen? Doelgroep in bestemmingsplan?

9 juli 2021

Niet nieuw, maar de moeite waard om hier te herhalen zijn twee in de rechtspraak ontwikkelde regels, die de AbRvS herhaalt in de uitspraak over het bestemmingsplan “IV De Bergen (Heilige Geeststraat-Willemstraat)” van de gemeente Eindhoven:

  • de gemeenteraad moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening houden met de parkeerdruk die het gevolg is van het plan. Echter, het is niet nodig dat dit plan bestaande parkeeroverlast in de omgeving van het plangebied oplost;
  • een bestemmingsplan mag geen regels bevatten die een verbod inhouden op het gebruik van de woning door personen buiten een bepaalde doelgroep, omdat dit zou leiden tot een niet ruimtelijk relevant onderscheid (vgl. ECLI:NL:RVS:2021:564). Ook is het al dan niet tijdelijk of gemeubileerd verhuren van woningen niet ruimtelijk relevant. (AbRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1471)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob