Skip to main content

Beroep tegen te late besluitvorming is onredelijk laat

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:475 is door appellant bij brief van 5 augustus 2016 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag dd. 21 november 2011 voor een Nbw-98 vergunning (oud).

De Afdeling acht dit beroep, gelet op het tijdsverloop van ruim drie jaar tussen de ingebrekestelling van 8 juli 2013 en het beroep in augustus 2016 onredelijk laat omdat uitzicht op besluitvorming al geruime tijd verloren was gegaan. Hierbij is van belang dat appellant in die periode een aanvraag heeft gedaan voor een omgevingsvergunning milieu, met daarbij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen, zonder dat hij daarbij een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de aanvraag van 21 november 2011. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan