Skip to main content

Beroep of bedrijf aan huis

29 augustus 2017

Omwonenden kwamen op tegen een door de raad van Vianen vastgesteld bestemmingsplan waarbij de bouw van een woning aan de Goudenregenstraat werd mogelijk gemaakt. Volgens de planregels is een beroep of bedrijf aan huis mogelijk, mits aan een aantal criteria wordt voldaan. Een van die criteria houdt in dat het gebruik van de woning voor een beroep of bedrijf aan huis geen invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk mag veroorzaken. In een tussenuitspraak van 29 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:833) oordeelt de Afdeling dat dit criterium in strijd is met de rechtszekerheid: ‘De realisering van de bestemming wordt immers afhankelijk gesteld van een nadere afweging die, gelet op de rechtszekerheid en de uitvoerbaarheid van het plan, reeds bij de rechtstreekse bestemming had moeten worden gemaakt.’ Daar blijft het niet bij. De Afdeling oordeelt daarnaast dat het standpunt van de raad dat bij een praktijk aan huis de daarvoor benodigde vier parkeerplaatsen – dit aantal is ontleend aan de CROW-normen voor een huisartsenpraktijk – op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd en dat dit ook verplicht is, niet juist is. De bestemming voorziet namelijk alleen in gebruik voor wonen en erven, niet in gebruik voor parkeervoorzieningen. Op dit punt past de Afdeling de bestuurlijke lus toe: de raad moet het plan zodanig wijzigen dat het gebruik van de woning voor een beroep of bedrijf aan huis alleen is toegestaan als voor dit gebruik voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig zijn.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan