Belanghebbende bij verzoek om planschade

Het college van Lopik had het verzoek om planschade, voor zover ingediend door appellant 1A, niet-ontvankelijk verklaard. De reden daarvoor was dat appellant in het kadaster niet vermeld stond als eigenaar van de onroerende zaak, waarop het verzoek betrekking had. De rechtbank gaat hiermee akkoord, de Afdeling niet.

Het is vaste rechtspraak dat alleen degene die eigenaar is op de peildatum in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in de planschade vanwege de waardevermindering van zijn onroerende zaak. Appellant 1A was op de peildatum in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met appellant 1B. De woning maakte op de peildatum onderdeel uit van de huwelijksgoederengemeenschap. Dat de woning in het kadaster alleen op naam staat van appellant 1B, maakt dat niet anders aldus de Afdeling. Appellant 1A is dus ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. AbRvS 2 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:626.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.