Skip to main content

Belanghebbende bij handhavingsbesluiten

3 april 2020

Bij handhavingsbesluiten is het nogal eens de vraag wie allemaal belanghebbende zijn bij deze besluiten. Die vraag speelde ook in de uitspraak van de Afdeling van 1 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:925). Het college van burgemeester en wethouders van Voorst hebben (alleen) de exploitant van de camping aangeschreven met een last onder dwangsom. Daartegen hebben ook de eigenaren van de camping, die vennoten zijn van de aangeschrevene, bezwaar en beroep ingesteld.

De rechtbank oordeelt dat alleen degene die is aangeschreven, belanghebbende is bij de (procedure over de) last onder dwangsom. De Afdeling oordeelt anders. Omdat de genomen besluiten directe gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de camping, hebben deze dat ook voor de financiële situatie van de vennoten/eigenaren. Zij worden daarom wel degelijk rechtstreeks geraakt in een eigen belang geraakt. Gelet hierop zijn zij, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique