Skip to main content

Belanghebbende begrip: beperkte hinder

In de uitspraak van de AbRvS 22 oktober 2014, nr. 201402260/1/A3 komt de vraag aan de orde of een natuurlijke persoon die op 3,2 kilometer van een jaarlijks terugkerend festival woont, als belanghebbende kan worden aangemerkt.  Het bestreden besluit is een vergunning die door de burgemeester aan Stichting Paaspop is verleend op grond van de APV, een jaarlijks terugkerend festival dat gedurende 3 dagen plaatsvindt. Afhankelijk van de windrichting, kan de persoon die hoger beroep heeft aangetekend, geluid horen dat van het festivalterrein afkomstig is. Een ambtenaar van de gemeente heeft te kennen gegeven dat hij in 2013 geluid in de tuin van de persoon heeft waargenomen,  maar dat dit geluid niet erg luid was. Volgens de AbRvS is niet aannemelijk dat geluid dat niet erg luid is, hinder van enige betekenis oplevert.  De persoon wordt niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang. Daarmee staat vast dat de natuurlijke persoon niet kan worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb.