Skip to main content

Belangenverstrengeling bij vaststelling bestemmingsplan

19 november 2021

De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen heeft een bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Onder meer is daarbij een woning bestemd als plattelandswoning. Tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan wordt opgekomen door de veehouder die op het naastgelegen perceel zijn bedrijf uitoefent. De stelling van de veehouder is dat nu de ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in opdracht van de eigenaar van de woning en niet door het gemeentebestuur, het plan onzorgvuldig is voorbereid. Geen probleem, aldus de Afdeling (10 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2484).

De gemeenteraad moet een eigen beoordeling maken van de ruimtelijke aanvaardbaarheid en dat die ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer is geen probleem. Toch gaat het mis voor de gemeenteraad. De medewerker (dus niet het bureau, red.) die de ruimtelijke onderbouwing heeft opgesteld, is ook in opdracht van de gemeente structureel betrokken geweest bij het voorbereiden van het bestemmingsplan in het algemeen en de beoordeling van de zienswijzen in het bijzonder. Onzorgvuldig, aldus de Afdeling. Er is sprake van belangenverstrengeling of, in ieder geval, een schijn van belangenverstrengeling.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco