Skip to main content

Behoefte nieuwe stedelijke ontwikkeling. Vermelden gegadigden

30 april 2021

AbRvS 28 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:892. De raad van de gemeente Peel en Maas heeft bij besluit van 8 oktober 2019 het bestemmingsplan “[locatie 1] te Helden” vastgesteld. Appellanten betogen dat het plan niet voldoet aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Het plan biedt ruimte voor diverse bedrijvigheid tot en met een bepaalde milieucategorie en de behoefte daaraan is volgens hen ten onrechte niet onderzocht.

De Afdeling is van oordeel voor zover in de plantoelichting is beschreven dat het plan voorziet in een concrete behoefte van de drie bedrijven die zich in het plangebied willen vestigen, daarmee niet voldoende is onderbouwd dat behoefte bestaat aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. Het plan maakt een kleinschalig bedrijventerrein mogelijk en biedt planologisch ruimte voor diverse bedrijvigheid in de milieucategorieën 1, 2 en 3. De raad moet de behoefte daaraan onderzoeken. Het vermelden van gegadigden voor het bedrijventerrein is niet voldoende.

Zoals de Afdeling in haar overzichtsuitspraak van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1724) heeft overwogen, dient de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling te worden beschreven aan de hand van actuele, concrete en zo mogelijk cijfermatige gegevens en dient tot uitdrukking te komen dat de behoefte is afgewogen tegen het bestaande aanbod.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob