Skip to main content

Beheersverordening: vervolg

In de flits van vorige week noemden we de uitspraak van AbRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2467. Deze zaak gaat over handhaving inzake een motorcrossterrein en bevat interessante overwegingen bevat over een beheersverordening. De Afdeling achtte die beheersverordening onverbindend. Deze week krijgt deze zaak een vervolg met de uitspraak van de ABRvS 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2498.

Dit keer gaat om een verzoek van degene die overlast van het motorcorssterrein ondervindt, om voor dat terrein een bestemmingsplan vast te stellen. De raad had afwijzend op dat verzoek beslist, met als motivering dat inmiddels voor het terrein een beheersverordening is vastgesteld. Volgens verzoeker biedt een dergelijke verordening geen actuele juridisch-planologische regeling.

De Afdeling geeft verzoeker gelijk, en verwijst daarvoor naar de uitspraak van vorige week. Daarin is geoordeeld dat de beheersverordening onverbindend is, zodat deze niet kan worden beschouwd als een afdoende juridisch-planologische regeling voor het motorcrossterrein. Het weigeren om een bestemmingsplan vast te stellen onder de enkele verwijzing naar de beheersverordening is dan ook niet voldoende gemotiveerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique