Skip to main content

Begroting waardedaling en gemeentelijke WOZ-beleidsregel

14 februari 2020

AbRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:437. Appellanten zijn eigenaar van een woning in de gemeente Oude IJsselstreek. Een nieuw bestemmingsplan maakt de bouw van 4 winturbines mogelijk op een afstand van 740 meter van de woning. Appellanten stellen planschade te lijden door dit nieuwe bestemmingsplan. De planschadeadviseur van het gemeentebestuur begroot de schade op circa 2% van de woningwaarde.

Volgens appellanten is de waardedaling vele malen hoger. Ter onderbouwing verwijzen zij naar een gemeentelijke beleidsregel met betrekking tot de uitvoering van de WOZ. In deze beleidsregel van de gemeente Oude IJsselstreek is bepaald dat bij woningen die liggen tussen 500 en 1000 meter van een winturbine een waardedaling wordt gehanteerd van 10% van de WOZ-waarde. Onder verwijzing naar deze beleidsregel stellen appellanten dat de waardedaling vele malen hoger ligt dan de 2% die door de planschadeadviseur is gehanteerd.

De Afdeling gaat niet mee met het betoog van appellanten. De Afdeling overweegt dat de beleidsregel uitsluitend belang toekent aan de afstand tussen de woning en de windturbine. Bij de beoordeling van het verzoek om planschade dienen alle ruimtelijke aspecten beoordeeld te worden. Nu daarmee in de beleidsregel geen rekening is gehouden, hoeft met de beleidsregel geen rekening te worden gehouden bij de begroting van de waardedaling in het kader van het verzoek om planschade.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke