Andere gemeente eigenaar van gronden, opnemen voorwaardelijke verplichting

In de uitspraak van de AbRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:580 gaat het om een bestemmingsplan dat voorziet in de realisering van een kennis- en innovatiecentrum ten behoeve van de veehouderij met een parkeergarage op het “Kempisch Bedrijvenpark” te Bladel. Het plangebied grenst aan het motorcrossterrein “De Ketelberg”.

Appellanten stellen dat uit akoestisch onderzoek blijkt dat de realisering van de voorziene bedrijfsbebouwing zal leiden tot een verhoging van de geluidbelasting van het motorcrossterrein. Zij stellen dat de raad geluid-afschermende maatregelen noodzakelijk acht, maar dat de aanleg en instandhouding van de geluidswallen niet in het plan is gewaarborgd door middel van voorwaardelijke verplichtingen.

De Afdeling stelt vast dat de raad het opnemen van voorwaardelijke verplichtingen niet noodzakelijk heeft geacht, omdat tussen de gemeenten Bladel en Eersel inmiddels anterieure overeenkomsten zijn gesloten over zowel de aanleg als de instandhouding van de geluidswallen. De Afdeling overweegt echter dat deze overeenkomsten, mede gelet op de omstandigheid dat deze niet kunnen worden afgedwongen door derden, niet voldoende zekerheid bieden dat de geluidswallen daadwerkelijk worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Naar het oordeel van de Afdeling kan daaraan niet afdoen dat de gemeente Eersel grotendeels eigenaar is van de gronden waarop de geluidswallen zijn voorzien. Omdat de raad de geluidswallen 1, 2 en 3 noodzakelijk heeft geacht voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het voorliggende plan, heeft de raad de aanleg en instandhouding van de betreffende geluidswallen ten onrechte niet in het plan verzekerd. De Afdeling stelt de raad in de gelegenheid om het gebrek te herstellen.

De vraag is dus of hier voor het verlangen van borging in het bestemmingsplan de doorslag gaf dat een andere gemeente (Eersel) grondeigenaar was.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.