Skip to main content

Alternatieven ten onrechte buiten beschouwing gelaten

In de uitspraak van de AbRvS 16 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:491 gaat het om het bestemmingsplan “Kerkeind” dat de oprichting van acht woningen aan het Kerkeind te Valkenswaard mogelijk maakt.

Er wordt betoogd dat het door de omwonenden voorgestelde alternatief om acht woningen in het zuidelijke bouwvlak te realiseren en hierbij af te zien van de twee woningen in het oostelijke bouwvlak niet inhoudelijk is besproken.

Volgens de Afdeling moet de raad bij de keuze van een bestemming een afweging maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. Daarbij heeft de raad beleidsruimte. De voor- en nadelen van alternatieven moeten in die afweging worden meegenomen. De Afdeling kan uit het door de raad gestelde niet opmaken of de raad ten aanzien van het door [appellant] en anderen voorgedragen alternatieven een eigen mening heeft gevormd. De enkele stelling dat deze alternatieven voor de initiatiefnemer niet aanvaardbaar zijn, is hiervoor onvoldoende. Ter zitting is verklaard dat de voorgestelde alternatieven ambtelijk zijn afgedaan en niet zijn voorgelegd aan de raad. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat de raad de aangedragen alternatieven ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob