Afweging voor de verlening van vergunning ligt bij bestuursorgaan

In de planregels is onder meer bepaald dat bouwen op de voor “Waarde – Cultuurhistorie – karakteristieke of beeldbepalende zaak” aangewezen gronden mogelijk is als de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed dan wel een andere door het bevoegd gezag aangewezen commissie van onafhankelijke deskundigen positief heeft geadviseerd over het bouwvoornemen. In de planregels staat dat voor het verlenen van een vergunning een positief advies voorwaardelijk is.

Volgens de Afdeling is deze planregeling in strijd met het stelsel van de wet omdat hiermee wordt miskend dat het aan B&W Wassenaar is om de uiteindelijke afweging te maken of wel of geen vergunning wordt verleend.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.