Afdeling vraagt conclusie over besluit-karakter van gedoogbeslissing

In de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt een gedoogbeslissing behoudens bijzondere gevallen niet aangemerkt als een besluit ex artikel 1:3 Awb. De voorzitter van de Afdeling heeft deze week staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verzocht een conclusie te nemen over het rechtskarakter van een gedoogbeslissing. De Afdeling heeft daarbij gevraagd om in de conclusie de belangen van de gedoogde en mogelijke andere belanghebbende te betrekken. Wij zullen het vervolg van deze procedure met belangstelling volgen en u nader berichten zodra de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal is gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.